Association of Thua Thien-Hue Natives and Friends Inc

ELK GROVE, CA

Mission

Chúng tôi làm từ thiện: 01/ Mục đích bảo tồn văn hóa Huế và Việt Nam tại hải ngoại. 02/ Phục vụ xã hội. Cụ thể: "Khuyến học để phát triễn trí tuệ", Tăng học bỗng và bảo trợ cho những học sinh Việt Nam học giỏi. Xây đền thờ quốc tổ Hùng Vương tại hải ngoại để tuổi trẻ VN không quên nguồn cội dân tộc. Kết xe hoa theo nhiều chủ đề văn hóa Việt và tổ chức diễn hành xe hoa những dịp lễ Tết Nguyên đán "Đây là dịp tốt để quãng cáo cho các cơ sở Business bảo trợ". Giúp đở những người "Vô gia cư" và tuổi già cô độc. Giúp những nạn nhân bị "Thiên tai", và Thương phế binh. Mọi bảo trợ cho tổ chức chúng tôi sẽ được IRS trừ thuế theo "Code: 501 (c) (3).

Ruling year info

2008

Principal Officer

Quyet Dao

Main address

9746 BLACK SWAN DR

ELK GROVE, CA 95624 USA

Show more contact info

EIN

65-1252572

NTEE code info

Citizen Participation (W24)

IRS filing requirement

This organization is required to file an IRS Form 990-N.

Sign in or create an account to view Form(s) 990 for 2017, 2015 and 2014.
Register now

Programs and results

What we aim to solve

This profile needs more info.

If it is your nonprofit, add a problem overview.

Login and update

Our programs

SOURCE: Self-reported by organization

What are the organization's current programs, how do they measure success, and who do the programs serve?

Association of Thua-Thien Hue Natives and Friends

The specific purpose of this program is to promote public benefit, friendship and mutual support among natives of Thua-Thien Hue and their friends.

Population(s) Served

Where we work

Financials

Association of Thua Thien-Hue Natives and Friends Inc
lock

Unlock financial insights by subscribing to our monthly plan.

Subscribe

Unlock nonprofit financial insights that will help you make more informed decisions. Try our monthly plan today.

  • Analyze a variety of pre-calculated financial metrics
  • Access beautifully interactive analysis and comparison tools
  • Compare nonprofit financials to similar organizations

Want to see how you can enhance your nonprofit research and unlock more insights?
Learn more about GuideStar Pro.

Operations

The people, governance practices, and partners that make the organization tick.

lock

Connect with nonprofit leaders

Subscribe

Build relationships with key people who manage and lead nonprofit organizations with GuideStar Pro. Try a low commitment monthly plan today.

  • Analyze a variety of pre-calculated financial metrics
  • Access beautifully interactive analysis and comparison tools
  • Compare nonprofit financials to similar organizations

Want to see how you can enhance your nonprofit research and unlock more insights? Learn More about GuideStar Pro.

lock

Connect with nonprofit leaders

Subscribe

Build relationships with key people who manage and lead nonprofit organizations with GuideStar Pro. Try a low commitment monthly plan today.

  • Analyze a variety of pre-calculated financial metrics
  • Access beautifully interactive analysis and comparison tools
  • Compare nonprofit financials to similar organizations

Want to see how you can enhance your nonprofit research and unlock more insights? Learn More about GuideStar Pro.

Association of Thua Thien-Hue Natives and Friends Inc

Board of directors
as of 05/14/2018
SOURCE: Self-reported by organization
Board chair

Quyet Dao